Reserva el teu abonament de premsa

Reserva el teu abonament de premsa (a Ribes de Freser)

Book your press pass (in Ribes de Freser)


Cal identificar-se a la taquilla del Festival Gollut abans, allà et lliuraran les entrades i l'abonament. Es recomana anar-hi uns 20 minuts abans.

Hace falta que te identifiques en la taquilla antes, allí te entregaran las entradas y el abono. Se recomienda ir unos 20 minutos antes.

You need to identify yourself at the box office before, there you will receive the tickets and your subcription. It is recommended to go about 20 minutes before.


Nota: Si assistiràs a alguna sessió que no sigui a la seu de Ribes de Freser, envia un email a premsa@festivalgollut.com 

Nota: Si asistes a alguna sesión que no sea en la sede de Ribes de Freser, envía un email a premsa@festivalgollut.com 

Note: If you are going to assist to another screening that it does not located in Ribes de Freser, you must send an email to premsa@festivalgollut.com 

 

Dades del/de la participant

Datos del / de la participante 
Participant data